Testēšana

Testēšana ir ļoti svarīga mājas lapas izstrādes daļa. Šajā brīdī tiek pārbaudīts, vai esošā sistēma strādā tieši tā, kā klients ir pieprasījis. Tiek pārbaudīts, vai produkts funkcionē atbilstoši prasībām, kāda ir tā ātrdarbība, dizaina atbilstība pieprasītajam, lietošanas ērtums kā arī datu drošības līmenis.  No visām pieejamām testēšanas metodēm IT House izmanto regresa testus

Regresa testu būtība ir novērst problēmas un neatbilstības jau darba gaitā, nevis pārbaudīt sistēmu tikai pēc pabeigšanas. Regresa testi tiek veikti katra sprinta beigās, lai pārbaudītu, kā pievienotā funkcionalitāte saskan ar prasīto un vai tā strādā nevainojami. Programmējot reizēm atkārtoti tiek pieļautas vienādas kļūdas, un, lai tās varētu ātri un operatīvi novērst, programmētājs uzraksta atsevišķu testu, kas pārbauda tieši šīs kļūdas. Visu uzrakstīto testu kopums tiek regulāri lietots, lai varētu laicīgi uzzināt darba gaitā radušās kļūdas un tās labot. Regresa testi ir arī daudz lētāki nekā testēšana programmatūras izstrādes beigās.