Vienas klases objekti ar dažādām īpašībām

Mantošana, moduļu iekļaušana ļauj klasei pārņemt vai iekļaut kāda veida īpašības. Nesen saskāros ar problēmu, ka klasei īpašības ir jāmaina atkarībā no kāda tai piešķirtā atribūta. Sapratu, ka ierastā pieeja nederēs.

Mantošana neder, jo nav zināms kāda veida objekts tas būs. Iekļaut visas iespējamās īpašības arī nav laba ideja, jo mainoties īpašībām, objektam viena un tā patša nosaukuma metode, pēc loģikas, var darīt dažādas lietas. Tāpēc izveidoju mazliet citu pieeju.

Pieeja nav nekas jauns un neredzēts, bet man šķita interesanti. Vienīgā problēma ir tā, ka mainoties vēlreiz šai īpašībai, šajā gadījuma type, jaunas metodes tiek pievienotas, bet vecās netiek noņemtas noņemtas, tomēr ja metodes sakrīt, tad, protams, tās tiek pārrakstītas.

class Person
  AVAILABLE_TYPES=[:infant,:child,:adult]
  attr_accessor :name
  attr_reader :type

  def initalize(name)
    self.name=name
    self.type=:infant
  end

  def type=(value)
    raise "Bad type." unless AVAILABLE_TYPE.include?(value)
    self.type=value
    add_properties
  end

  private
   
  def add_properties
   word_in_parts=self.type.to_s.match(/(\w{1})(\w*)/)
   capital_word="#{word_in_parts[1].upcase}#{word_in_parts[2]}"
   self.extend(Object.const_get(capital_word.to_sym))
  end
end

module Infant
  def favorite_drink
   :milk
  end
end

module Child
  def favorite_drink
   :juice
  end
end

module Adult
  def favorite_drink
   :beer
  end
end

oskars=Person.new("Oskars")
puts oskars.favorite_drink #=> :milk
oskars.type=:adult
puts oskars.favorite_drink #=> :beer

Šīs īpašības var ērti izmantot, lai instanci papildinātu ar atribūtiem. Būtu labi, ja varētu noņemt nost jau pievienotās īpašības.

Bet neesmu vēl atradis veidu kā to izdarīt :).

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.