Free Network Wordpress Development

Free Network  – a website built on WordPress

FreeNetwork mērķis ir pārvarēt plaisu starp notiekošajiem akadēmiskajiem pētījumiem un politikas veidošanu, stimulēt un dot ieguldījumu starptautiskās debatēs, kā arī pastiprināt mijiedarbību un diskusijas ar citiem pētniekiem, politikas veidotājiem un biznesa pārstāvjiem visā pasaulē.

IT House palīdzēja ar portāla izstrādi, izmantojot WordPress platformu.

Sāc savu projektu ar IT House jau tagad

Citi projekti, izstrādāti uz WordPress

Intranet izstrāde PATA

,

FREE network – WordPress development

,

Kultūras portāls – Parkultūru.lv

Ziņu portāls – ir.lv

,